.

HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM

JÁ & KŮŇ

V rámci naší individuální hiporehabilitace se plně zaměřujeme na konkrétní problém, kterým procházíte. Naším cílem je vytvořit přátelské a empatické prostředí, kde společně najdeme nejlepší možné řešení právě pro vás. Protože víme, že každý člověk je jedinečný, snažíme se poskytnout co nejefektivnější a nejcitlivější péči, která vám pomůže dosáhnout skutečných zlepšení ve vašem životě.


PRO KOHO - Tento hiporehabilitační program je vhodný pro děti i dospělé s poruchami učení, ADHD, poruchami chování, vadami řeči, smyslovými vadami; pro osoby s poruchou autistického spektra či mentálním nebo tělesným postižením; a také pro ty, kteří pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí.

DÉLKA PROGRAMU - Délka programu se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem účastníků.

KDY HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM PROBÍHÁ - individuálně po dohodě 

CENA
600,- Kč / 1 x lekce     (1-20 min - dítě + instruktor + hiporehabilitační kůň + vodič koně nebo asistent)

CÍL PROGRAMU

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi nabízí mnoho pozitivních benefitů.  Pomáhá účastníkům posilovat jejich pozitivní osobnostní vlastnosti, utvářet hodnotový systém, trénovat komunikaci a rozvíjet schopnost spolupracovat. Také napomáhá prožívání pocitu sounáležitosti, navazování  kontaktů a může být účinnou pomocí při začlenění do běžného života.
Díky hiporehabilitaci můžeme také posilovat sebevědomí, navozovat pozitivní změny v psychice, pomáhat s relaxací, zlepšovat schopnost sebekontroly a soběstačnosti. Program rovněž podporuje zdraví a fyzickou kondici účastníků, rozvíjí pohybovou koordinaci, rovnováhu a hrubou či jemnou motoriku. Všechny tyto aspekty jsou individuálně přizpůsobeny potřebám účastníka dle domluvy. 

Řešíme konkrétní problém uživatele

Náš individuální hiporehabilitační program JÁ&KŮŇ je zaměřen na řešení konkrétních problémů klientů. Naším cílem je podporovat pozitivní osobnostní vlastnosti, společně tvořit hodnotový systém, trénovat komunikaci a rozvíjet schopnost spolupráce. Chceme také pomoci prožít pocit sounáležitosti, navázat nové kontakty a posilovat sebevědomí.
V rámci programu se zaměřujeme na dosahování pozitivních změn v psychice, relaxaci, zlepšení schopnosti sebekontroly a soběstačnosti. Dále pracujeme na posilování zdraví a fyzické kondice, rozvoji pohybové koordinace a rovnováhy, jakož i na zdokonalení hrubé či jemné motoriky.
Uvědomujeme si, že každý jedinec má svá specifika a potřeby. Proto nám záleží především na individuálním přístupu a důkladné domluvě s klientem ohledně toho, čemu bychom se měli v danou chvíli věnovat. Tímto způsobem jsme schopni každému klientovi nastavit hiporehabilitační plán přímo na míru.
Věříme, že náš empatický přístup zaručuje příjemnou atmosféru a podporuje úspěšný průběh terapie.

Sestavíme vám hiporehabilitační plán

Vytvoříme pro vás individuální hiporehabilitační plán.

Jak to proběhne? Nejprve se sejdeme na úvodní schůzce, kde nám sdělíte svá očekávání a priority, kterým byste se rádi v současné době věnovali. Společně pak stanovíme cíl hiporehabilitace, abychom mohli připravit konkrétní a efektivní hiporehabilitační plán, který bude přesně odpovídat vašim očekáváním a potřebám. 

Pravidelnost je klíčovým faktorem pro úspěšnou hiporehabilitaci. Proto se setkáváme 1-2 krát týdně a absolvujeme sadu lekcí, které následně prohlubujeme a zapracováváme do vaší hiporehabilitace. Důležité je tak upevňovat žádoucí modely chování a principy, což nám umožňuje využít zkušeností z předchozích lekcí.
Takže neváhejte a dejte nám šanci vytvořit pro vás individuální hiporehabilitační plán, který vás posune k vašim cílům!


Délka lekce/hiporehabilitační jednotky

Délka lekce, neboli hiporehabilitační jednotky, u nás běžně trvá zhruba 20 minut. Nicméně, skutečná délka se přizpůsobuje individuálním potřebám a schopnostem každého klienta. Někdy platí, že méně je více. Je důležité dbát na to, abychom nepřekročili hranici únavy klienta - v opačném případě by mohl prospěch z hiporehabilitace ztratit smysl a celý proces by mohl být spíše kontraproduktivní. 


Jak to probíhá?

V rámci hiporehabilitace se zaměřujeme na vytváření kontaktu mezi uživatelem a koněm pomocí kontaktních technik. Nejprve je důležité, aby si uživatel vybudoval s koněm vztah a překonal svůj strach ze zvířete. Někdy stačí pouze jednoduchý fyzický kontakt, jako je hlazení, a poté postupně přecházíme k péči o koně.

Kůň je živá bytost, kterou je třeba pečovat. Usilujeme o to, aby se uživatelé aktivně podíleli na péči o koně. Tímto způsobem si budují úzký vztah s ním, zodpovídají za jinou bytost, rozvíjejí pracovní návyky a komunikační dovednosti. Navíc tak navazují nové sociální vztahy s ostatními lidmi zapojenými do péče o koně.

Certifikovaní instruktoři klienty seznamují s komunikací mezi člověkem a koněm a trénují je ve způsobech, jak s koňmi efektivně komunikovat. Výchova ke spravedlnosti a důslednosti ve vztahu ke koni nám poskytuje základ pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a prosazování žádoucího "normálního" chování.

Dále mohou uživatelé sledovat koňské stádo a diskutovat o rozdílech mezi vztahy v koňském společenství a lidské společnosti. Tímto způsobem si osvojujeme pravidla chování ve společenském životě.

Mezi další aktivity patří vodění koně na vodítku, pasení koně, procházky s koněm do přírody či zdolávání různých slalomů a trailů na jízdárně. Ježdění na koni probíhá postupně - od ježdění na vedeném koni, až po aktivní ježdění, kdy se uživatel naučí vést koně samostatně.

Zábavnou součást hiporehabilitace tvoří hry s koňmi provozované jak ze země, tak z hřbetu. Během nich si uživatelé trénují koordinaci pohybů, empatii, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředění. Přístup k uživatelům je přátelský a vnímavý, což přispívá k celkovému zážitku a účinnosti terapie.

Objednejte si naše služby

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany.