.

KONÍČCI

PRO KOHO - pro nejmenší děti od 2 let s rodiči, max. 4 děti + rodiče 

DÉLKA PROGRAMU - cca 60 minut

KDY PROGRAM PROBÍHÁ - PRAVIDELNĚ  1 x za 14 dní  ve ČTVRTEK 11-12 hod.

CENA -  2.500 Kč/pololetí  
Pokud využijete naši spolupráci s projektem Aktivní město, můžete získat finanční příspěvek 2000 Kč. Vaše investice do rozvoje dítěte tak bude jen 500 Kč na pololetí!
Podívejte se  jak to funguje - https://aktivnimesto.cz/.

CÍL PROGRAMU

  • stmelovat rodinu a podporovat je v tom  být spolu TADY a TEĎ!
  • naučit děti lásce ke zvířatům, dodržování pravidel, ohleduplnosti vůči ostatním a spolupráci
  • umožnit dětem získat nové zkušenosti, vědomosti a návyky
  • poskytnout dětem nové podněty, na základě kterých se snažíme pozitivně ovlivňovat jejich morální vlastnosti

Chcete, aby Vaše děti měli dobrý vztah k přírodě, a ke zvířatům?

Pojďte je v tom podpořit a nechte je pracovat s koňmi. Nebudou v tom sami, aktivně se do programu zapojují i rodiče. Rodič v průběhu programu poskytuje dítěti podporu, pomáhá mu, povídají si spolu o tom jak jim společná práce jde, hrají spolu hry... 

Jak hiporehabilitační program KONÍČCI probíhá?
Postupně se seznamujeme s koníky. Chceme, aby děti navázali s koněm kontakt a překonali strach ze zvířete. Není třeba nikam spěchat, děti do ničeho netlačíme, stačí prostý kontakt, můžeme koně pouze pozorovat nebo hladit a poté přecházíme k péči o koně. Kůň je živá bytost o kterou je potřeba se starat. Snažíme se proto, aby se děti mohli aspoň částečně podílet na péči o koně. Čistíme koně, ukazujeme si jak vypadá kopýtko, podkova, chystáme koním jídlo. Děti si tím budují vztah s koněm, vytváří si lepší pracovní návyky, rozvíjí si komunikaci a nové sociální vztahy s ostatními, kteří o koně také pečují. Začleněním do kolektivu dětí a rodičů se společnými zájmy, ale i do koňského stáda, je v dětech podporována schopnost spolupráce.

Popisujeme si části těla koně, hrajeme si "na koně", jezdíme na koni v různých polohách - vleže, vsedě, naopak, trénujeme rovnováhu. Procvičujeme jazýček pomocí různých básniček, hrajeme si s dechem. Trénujeme pozornost a paměť. Můžeme jít s koňmi na vycházku do přírody nebo překonávat trasu s překážkami na jízdárně.

Prioritou je naučit děti lásce ke zvířatům, dodržování pravidel, ohleduplnosti vůči ostatním a spolupráci. Současně chceme zlepšovat fyzickou stránku a rozvíjet u dětí správnou komunikaci. Chceme také podpořit rodiče a děti, aby si užili  společně stráveny čas - TADY A TEĎ!

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.