.

Nejčastější otázky a odpovědi

Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek
a pokoušíme se na ně co nejkonkrétněji odpovědět.

Pro koho je hiporehabilitace určena?
 

Pro děti i dospělé s poruchami učení, uživatelé s ADHD, osoby s poruchami chování, s vadami řeči, uživatelé se smyslovými vadami, uživatelé s poruchami autistického spektra, uživatelé s mentálním nebo tělesným postižením, uživatele ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ale i pro děti a dospělé z běžné populace.

Jaké jsou možné cíle hiporehabilitace?

Pomocí hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi můžeme posilovat pozitivní osobnostních vlastností, spoluvytvářet hodnotový systém, trénovat komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat, prožívat pocit sounáležitosti, navazovat nové kontakty, může být také účinnou pomocí při zapojení do běžného života. Můžeme posilovat sebevědomí, navozovat pozitivní změny v psychice, relaxovat, zlepšovat schopnost sebekontroly, zlepšovat soběstačnost, posilovat zdraví a fyzickou kondici, rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu, rozvíjet hrubou nebo jemnou motoriku. Vždy záleží na tom jak se domluvíme, čemu se budeme chtít zrovna věnovat.

Kolik to stojí?

Kolik stojí jednotlivé hiporehabilitační programy najdete v našem ceníku - CENÍK

Jak se mohu na hiporehabilitační program přihlásit?

Zašlete nám vyplněný objednávkový nebo rezervační formulář. Po jeho obdržení se Vám ozveme a podle zvoleného hiporehabilitačního programu se domluvíme na dalším postupu. Např. pro přihlášení do programu JÁ&KŮŇ  je nutné odevzdat originál řádně vyplněné "závazné přihlášky ",  uzavřít s námi uživatelskou smlouvu a uhradit program. 

Jak probíhá hiporehabilitace u vás a jaká je délka hiporehabilitační jednotky?

Nabízíme Vám hiporehabilitační programy při kterých se snažíme zkvalitňovat život dětem i dospělým. Popisy jednotlivých hiporehabilitačních programů včetně délky hiporehabilitační jednotky najdete zde - HIPOREHABILITACE
Délka hiporehabilitační jednotky rozhodně není ukazatelem kvality. Někdy může být méně více. Prospěch z provedené hiporehabilitace zcela pozbude na významu, pokud se u uživatele přesáhne mezní hranice únavy, což může naopak působit kontraproduktivně.

Kdo hiporehabilitaci vykonává?

Hiporehabilitační tým tvoří instruktor, případně vodič koně nebo asistent. Nedílnou součástí týmu je samozřejmě i vhodně vybraný  hiporehabilitační kůň. Více O NÁS a KONĚ

Jak probíhá docházka na hiporehabilitaci a jak mohu omluvit absenci?

Na hiporehabilitační program docházíte dle předem domluvených podmínek. V případě pravidelného programu většinou 1x týdně. 

Omluvy přijímáme pouze e-mailem nebo SMS, a to minimálně 24 hodin před konáním hiporehabilitace. 
Neomluvená/ pozdě omluvená absence je splatná v plné výši při následující hiporehabilitaci. Při třech po sobě jdoucích absencích si vyhrazujeme právo hiporehabilitaci ukončit a místo nabídnout jinému zájemci.

Co si mám na hiporehabilitaci přinést?

Podmínkou je mít na sobě pohodlné přiléhavé oblečení (teplé přiměřeně počasí) s dlouhými rukávy a nohavicemi a pevnou obuv.
Pro jízdu na koni je bezpodmínečně nutné mít jezdeckou helmu s tříbodovým uchycením, v případě, že nemáte vlastní je možné si ji zapůjčit od nás.  

Existují nějaké podmínky pro osoby, které se chtějí zúčastnit hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi?

Ano, hiporehabilitace se u nás mohou zúčastnit osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Osoba vstupuje do procesu služby HPSP dobrovolně
  • Osoba je starší 18-ti let
  • Osoba od 3 do 18-ti let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může HPSP zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce
  • Její zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění HPSP
  • Váhový limit pro jízdu na koni je u nás 70kg, nicméně hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi neznamená bezpodmínečně jen jízdu na koňském hřbetě, takže je možné tuto službu nabízet nezávisle na váze klienta.

Jaké jsou okolnosti nebo stav uživatele, které vylučují provedení hiporehabilitace? 

Kontraindikovány pro HPSP jsou především osoby v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění, osoby v akutním stádiu duševního onemocnění, osoby pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek, osoby vykazující zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm, dále organické poruchy vědomí, těžké fáze demence, nezvládnuté alergie na zvířecí alergeny, záněty v akutní fázi, nezhojené dekubity, nedostatečně kompenzovaná epilepsie, zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem, nezvládnuté fobie.

Chcete se na něco ještě zeptat?

Pokud máte otázku na kterou jste nenašli odpověď, neváhejte nám napsat.