.

HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM

RELAX NA RANČI

PRO KOHO - pro klienty domovů pro seniory, klienty denních a týdenních stacionářů atd., 
je vhodné vytvořit  skupinky po max. 6 osobách

DÉLKA PROGRAMU - cca 60 minut

KDY HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM PROBÍHÁ - individuálně po domluvě

CENA - 2000 Kč 

CÍL PROGRAMU

  • Narušení stereotypu
  • Zlepšení nálady  
  • Procvičení pohybového aparátu 
  • Trénování paměti, orientace v čase, pozornosti 
  • Díky péči o koně, dochází k naplňování  potřeby pečovat o někoho 
  • Program může být téma k hovoru s ostatními seniory či pečujícími osobami nebo může sloužit jako příležitost ke vzpomínání  

Senioři vlivem své nemoci bývají zmatení, unavení a někdy také depresivní. Díky příjemným emočním zážitkům a pozornosti zaměřené na činnost s koněm dochází k jejich odpoutání od negativních myšlenek.
V případě práce se seniory jde převážně o pozitivní smyslové a motorické podněty. Kůň je měkký, teplý a hladký. Je příjemné se ho dotýkat rukama, někdy i obličejem. Kůň je vnímán jako krásné, majestátní a ušlechtilé zvíře. Proto vnímání koně a prostředí přírody, ve které se právě senior nachází, na něj působí kladně.
Během běžné činnosti spojené s péčí o koně např. čištění koní, hlazení dochází k rozvoji tělesné stimulace. Během  aktivit jako je vodění koně na procházku,  převážení předmětů na hřbetě koně do cíle, vodění koně na dvou opratích atd. si senioři udržují fyzickou kondici. Při zaplétání copánků, česání hřívy si procvičí svoji jemnou motoriku.  Při jízdě na koni  dochází k stimulaci dechu, koordinaci pohybu a tréninku rovnováhy. 
Senioři často zapomínají, proto je vhodné trénovat paměť a zaměřit se na opakování toho co již znají, opakovat jména ostatních lidí, kteří jsou součástí hiporehabilitačního programu, opakovat jména koní, opakovat názvy pomůcek pro čištění a určovat jejich správné pořadí při použití atd. 
Můžeme také využít přítomnosti koní, která u seniorů vyvolává vzpomínky na doby kdy byli mladí a měli doma koně a další zvířata nebo pracovali v JZD. Senioři rádi tyto zážitky z dětství, sdílí s ostatními.  

Program  RELAX NA RANČI se může stát tématem k hovoru
s ostatními seniory či pečujícími osobami.
Pomůže seniorům nabourat jejich stereotyp,

nadechnout se venku čerstvého vzduchu

a radovat se ze života. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany.