.

SPOLU HIPOREHABILITACE z.s

Kůň je zrcadlem vaší duše.  (Buck Brannaman)


SPOLU HIPOREHABILITACE z.s. je neziskové hiporehabilitační centrum, které poskytuje péči v oblasti Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Jsme z Brna a spolupracujeme s  Rančem Loučka v Předklášteří. 

Našim posláním je zkvalitnit život dětem a dospělým, včetně seniorů prostřednictvím hiporehabilitace. Pomáháme lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, také lidem se specifickými potřebami.

Jsme hrdými členy České hiporehabilitační společnosti , která zaštiťuje kvalitu hiporehabilitačních služeb poskytovaných v České republice.

V rámci České hiporehabilitační společnosti splňujeme požadavky pro udělení statusu Registrovaného střediska hiporehabilitace, a to znamená, že máme v našem středisku odborné a kvalifikované hiporehabilitační pracovníky. 

Nabízíme Vám 

HIPOREHABILITACI  V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (dále jen HPSP) je jedna z disciplín hiporehabilitace, při které certifikovaný instruktor HPSP cíleně využívá kontakt a interakci s koněm, prostředí určené pro chov koní, jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, tak pro osoby se specifickými potřebami.

Využíváme metody zážitkové pedagogiky a zároveň metody přirozené komunikace s koňmi. Využití koní v tomto procesu je velmi efektivní. Dává dětem i dospělým možnost prožít situace, které by jinde nejspíš neměly příležitost zažít a  které mohou významně přispět k jejich rozvoji. HPSP lze využít při práci s jednotlivcem, i se skupinou.

HPSP má široké využití hlavně tam, kde je potřeba dítě silně motivovat nebo tam, kde jde především o socializaci a kladné ovlivnění osobnostního vývoje. Dítě se prostřednictvím HPSP může naučit upřednostnit potřeby druhého, před vlastním "chtěním". Může zažít i prohry, které jsou vlastně vítězstvím. Vítězstvím nad sebou samým. 


HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAMY 

INDIVIDUÁLNÍ HIPOREHABILITACE

(pro děti i dospělé)


 • JÁ & KŮŇ
  individuální hiporehabilitace v rámci které řešíme konkrétní problém uživatele

SKUPINOVÁ HIPOREHABILITACE 

(pro  děti z MŠ, ZŠ, SŠ a klienty stacionářů nebo domovů pro seniory) 


 • MY & KONĚ         
  pravidelná  hiporehabilitace např. pro děti ze speciálních škol, MŠ a i dospělé v jiných organizací
 • SETKÁNÍ S KOŇMI
  zážitkový hiporehabilitační program pro děti v mateřských a základních školách

 • RELAX NA RANČI
  hiporehabilitační program vhodný zejména pro seniory 

HIPOREHABILITACE PRO RODINY

(pro rodiče s dětmi)


 • KONÍČCI
  hiporehabilitační program vhodný pro rodiče s nejmenšími dětmi


POMÁHEJTE SPOLU S NÁMI

 PROČ NÁS PODPOŘIT?

Díky Vám pomáháme konkrétním lidem v Brně a okolí. Žádná z forem hiporehabilitace není hrazena zdravotními pojišťovnami. Provoz  je zajišťován formou finančních darů, grantů a dobrovolnictvím. Reálné náklady na jednu jednotku hiporehabilitace jsou výrazně vyšší, než je uvedená cena. Z celkové ceny tedy klient/uživatel hradí jen část. Pokud byste chtěli přispět finanční částkou na provoz hiporehabilitace a tím nám pomoci, kontaktujte nás.  Samozřejmě Vám vystavíme potvrzení o daru a Vy si tak příspěvek můžete odečíst z daně. 

 Každá koruna nám pomáhá. Děkujeme za Vaši pomoc, bez Vás by to nešlo.

PODPORUJÍ NÁS 

Děkujeme všem našim dárcům a dárkyním, podporovatelům, partnerům, 
díky kterým můžeme provozovat Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi v našem regionu.
Velmi si vaší podpory vážíme.