.

Jsme tu pro Vás ...

SPOLU HIPOREHABILITACE z.s.

Začalo to skromným snem o místě, kde by lidské životy mohly být zkvalitněny prostřednictvím jedinečného spojení s koňmi. Představovali jsme si prostor, kde by každý klient cítil lásku, porozumění a podporu. Kde bychom společnými silami objevovali nové možnosti a dosahovali úspěchů. A tak vzniklo naše hiporehabilitační středisko.

Náhoda anebo osud, každý to nazývá jinak, nás přivedl na Ranč Loučka v Předklášteří - místo plné pozitivní energie a klidu uprostřed nádherné přírody. A společně jsme zde vybudovali místo, kde mohou naši klienti nalézt útočiště, podporu a nadšení k tomu, jak zlepšit svůj život. 

Ranč Loučka, kde Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi provozujeme, najdete v malebném prostředí Předklášteří.  Našim koním poskytujeme ideální podmínky pro život a práci. Na rozloze přibližně 3,5 ha se mohou volně pohybovat ve výbězích a na pastvinách. Pro trénink a hiporehabilitaci máme k dispozici krytou halu, venkovní jízdárnu i kruhovou ohradu.

Co nás odlišuje od konkurence? Je to naše nekonečné nadšení pro to, co děláme, a upřímná touha pomáhat druhým. Máme odborně vyškolený tým certifikovaných instruktorů, kteří jsou pečlivě vybráni pro své schopnosti naslouchat potřebám klientů a přizpůsobit se jim. Naše koňské spolupracovníky pečlivě vybíráme tak, aby splňovali vysoké standardy , které jsou na hiporehabilitační koně kladeny. Musí být klidní, trpěliví a citliví k potřebám našich klientů, v jejich práci jim pomáhá profesionální trenérka koní. Věříme, že kůň může být nejen koterapeutem, ale i motivací pro změnu a je významným členem týmu. V rámci hiporehabilitace využíváme metody zážitkové pedagogiky a přirozené komunikaci s koňmi. Věnujeme se i etologii koní, enviromentální výchově a pohybovým aktivitám s koňmi, což nás odlišuje od konkurence. Díky tomuto přístupu jsme schopni nabídnout komplexní programy pro různé věkové skupiny a potřeby klientů. 

Přijďte nás navštívit a přesvědčit se sami o krásné atmosféře, která u nás panuje.

Těšíme se na setkání s vámi! 

Nabízíme Vám

Hiporehabilitační programy, které mají za cíl zlepšit kvalitu života dětí i dospělých. Snažíme se být přátelští a podporující, abychom co nejefektivněji pomohli našim klientům. Věříme, že společně dokážeme dosáhnout vynikajících výsledků a pozitivně ovlivnit jejich každodenní život. 

V našem programu se zaměřujeme na vytváření kontaktu mezi uživatelem a koněm prostřednictvím různých kontaktních technik. Je důležité, aby si uživatel vybudoval důvěru ke koni a překonal své obavy ze zvířete. Často stačí jednoduchý kontakt, jako je hlazení, a poté postupně přecházíme k péči o koně.
Kůň je živá bytost, o kterou je třeba pečovat. V našem programu se snažíme začlenit uživatele do péče o koně tak, aby si vytvořili silný vztah s tímto nádherným zvířetem. Tím se naučí odpovědnosti za jinou bytost, vytvoří si lepší pracovní návyky, rozvinou komunikaci a navážou nové sociální vztahy s ostatními lidmi, kteří se také podílejí na péči o koně.
Jelikož jsou koně schopni komunikovat s člověkem, učíme naše uživatele jak navázat vzájemný dialog s tímto inteligentním tvorem. Přístup ke koni založený na spravedlnosti a důslednosti může být následně aplikován i do mezilidských vztahů a může tak posílit žádoucí "normální" chování.
Během programu mohou účastníci sledovat koně ve stádě a diskutovat o rozdílech ve vztazích mezi koňmi a lidmi. Tímto způsobem si osvětlíme i pravidla chování v lidské společnosti. Mezi další aktivity patří vodění koně na vodítku, pasení koně, procházky do přírody nebo překonávání různých slalomů/trailů na jízdárně.
Ježdění na koni nabízí mnoho možností. Zpočátku se zaměřujeme na ježdění s vedeným koním, aby si uživatel zvykl na pohyb zvířete a následně přecházíme k aktivnímu ježdění. Při této části programu se uživatel naučí vést koně samostatně.
Zábavnou součástí našeho programu jsou hry s koňmi jak ze země, tak ze hřbetu. Během těchto her si uživatelé procvičují koordinaci pohybů, schopnost vcítit se, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředit se.

Celý náš program probíhá v přátelské a poklidné atmosféře, abychom posílili vztah mezi člověkem a koněm.

Náš tým tvoří

 • KONĚ      
 • Bc. IVANA PAŽOURKOVÁ - předseda spolku, certifikovaný instruktor HPSP,  speciální pedagog
 • ZUZANA PROKOPOVÁ -  výcvik koní pro hiporehabilitaci, majitelka Ranče Loučka
 • VERONIKA MIKULČICKÁ - certifikovaný instruktor HPSP, sociální pracovník
 • KLÁRA KOČÍ  - asistent hiporehabilitace, studentka

předsedkyně spolku, speciální pedagog, certifikovaný instruktor HPSP

Bc. IVANA PAŽOURKOVÁ 

Jsem speciální pedagog a v průběhu několika let jsem získala zkušenosti v různých typech speciálních škol. Mým hlavním cílem je poskytnout Vám pomoc a podporu při řešení Vašeho problému. Těším se na naše společné setkání, kdy budeme objevovat nové cesty a možnosti SPOLU.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • MU Pedagogická fakulta - speciální pedagog


výcvik koní pro hiporehabilitaci, majitelka Ranče Loučka 

ZUZANA PROKOPOVÁ 

Jsem trenérka koní a jezdců. Mám více jak 20-ti letou praxi ve výcviku koní metodikou Partnershipu. A mnohaletou praxi ve výcviku koní pro hiporehabilitaci.

Spolupracuji s Českou hiporehabilitační společností jako výcvikový instruktor. 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 

 •  v roce 2022 přednášející na mezinárodní konferenci ČHS na téma welfare a systém výcviku koní pro hiporehabilitaci.


certifikovaný instruktor HPSP, sociální pracovnice

VERONIKA MIKULČICKÁ

Pracuji v neziskové organizaci RATOLEST BRNO, která pomáhá ohroženým dětem a rodinám, v Dobrovolnickém centru Ratolesti propojuji dobrovolníky a organizace působící v sociálních službách - ti pak například doučují děti, zkvalitňují život lidem s postižením nebo dochází za seniory. Jsem také lektorka angličtiny a jógy. 
Koně jsou krásné bytosti, které nás toho mohou hodně naučit - zvládat emoce, překonat strach, lépe vnímat sebe sama a neustále se vzdělávat a pracovat na sobě.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Sociálně-právní akademie - sociální pracovník
 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • workshop hiporehabilitace - Ryzáček z.s.
 • Manuální terapie u koní 
 • Masáže koní
 • Nekonfliktní výcvik koní
 • Extreme trail... 

asistent hiporehabilitace, studentka

KLÁRA KOČÍ


Jsem milovník koní. Koně jsou velkou součástí mého života, cítím velké poslání a propojení s koňmi. Pohybuji se ve stáji téměř 10 let a stále mne baví sbírat nové zkušenosti.  

VZDĚLÁNÍ A KURZY


 • Studuji osmileté gymnázium v Brně a v budoucnu chci studovat speciální pedagogiku.
 • kurz Asistenta v hiporehabilitaci pod záštitou České hiporehabilitační společnosti