.

Jsme tu pro Vás ...

SPOLU HIPOREHABILITACE z.s.

Jsme neziskové hiporehabilitační centrum, které poskytuje péči v oblasti Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Patříme k hrdým členům České hiporehabilitační společnosti, která zaštiťuje kvalitu hiporehabilitačních středisek v České republice. Najdete nás na Ranči Loučka v Předklášteří ,kde mají koně k dispozici cca 3,5 ha výběhů a pastvin, je zde k dispozici krytá hala, venkovní jízdárna a kruhová ohrada .

Nabízíme Vám

Hiporehabilitační programy při kterých se snažíme zkvalitňovat život dětem i dospělým. 

 • Využíváme kontaktní techniky. Je třeba, aby uživatel navázal s koněm kontakt, překonal strach ze zvířete. Někdy stačí prostý kontakt, hlazení a poté přecházíme k péči o koně.
 • Kůň je živá bytost o kterou je potřeba se starat. Snažíme se o to, aby se uživatelé mohli podílet na péči o koně. Budují si tím úzký vztah s koněm, odpovědnosti za jinou bytost, vytváří si lepší pracovní návyky, rozvíjí si komunikaci a nové sociální vztahy s ostatními lidmi, které o koně pečují.
 • Kůň je schopen komunikovat s člověkem. Uživatele učíme jak s ním mohou komunikovat.
 • Přístup ke koni stavíme na principu spravedlnosti a důslednosti, což je možné využít následně i v mezilidských vztazích a podpořit tím žádoucí "normální" chování.
 • Můžeme také pozorovat koně ve stádě a diskutovat o rozdílu vztahů mezi koňmi ve stádě a mezi lidmi. Vysvětlíme si tak i pravidla chování v lidské společnosti.
 • K dalším aktivitám patří vodění koně na vodítku. Příjemnou činností je pasení koně, vedení koně na vycházku do přírody nebo překonávání různých slalomů/trailů na jízdárně.
 • Ježdění na koni má mnoho podob. Zpočátku se může jednat o ježdění na vedeném koni, později můžeme přejít k aktivnímu ježdění. Při aktivním ježdění se uživatel učí vést koně sám.
 • Hrajeme hry s koňmi jak ze země, tak ze hřbetu. Při nich si uživatelé trénují koordinaci pohybů, schopnost vcítění se, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředit se.

Náš tým tvoří

 • KONĚ      
 • Bc. IVANA PAŽOURKOVÁ - předseda spolku, certifikovaný instruktor HPSP,  speciální pedagog
 • ZUZANA PROKOPOVÁ -  výcvik koní pro hiporehabilitaci, majitelka Ranče Loučka
 • VERONIKA MIKULČICKÁ - certifikovaný instruktor HPSP, sociální pracovník
 • KLÁRA KOČÍ  - asistent hiporehabilitace, studentka

předsedkyně spolku, speciální pedagog, certifikovaný instruktor HPSP

Bc. IVANA PAŽOURKOVÁ 

Jsem speciální pedagog a několik let jsem pracovala v různých typech speciálních škol. V rámci hiporehabilitace se Vám pokusím otevřít dveře k novým možnostem.
Těším se, až se SPOLU potkáme. 

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • MU Pedagogická fakulta - speciální pedagog


výcvik koní pro hiporehabilitaci, majitelka Ranče Loučka 

ZUZANA PROKOPOVÁ 

Jsem trenérka koní a jezdců. Mám více jak 20-ti letou praxi ve výcviku koní metodikou Partnershipu. A mnohaletou praxi ve výcviku koní pro hiporehabilitaci.

Spolupracuji s Českou hiporehabilitační společností jako výcvikový instruktor. 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 

 •  v roce 2022 přednášející na mezinárodní konferenci ČHS na téma welfare a systém výcviku koní pro hiporehabilitaci.


certifikovaný instruktor HPSP, sociální pracovnice

VERONIKA MIKULČICKÁ

Pracuji v neziskové organizaci RATOLEST BRNO, která pomáhá ohroženým dětem a rodinám, v Dobrovolnickém centru Ratolesti propojuji dobrovolníky a organizace působící v sociálních službách - ti pak například doučují děti, zkvalitňují život lidem s postižením nebo dochází za seniory. Jsem také lektorka angličtiny a jógy. 
Koně jsou krásné bytosti, které nás toho mohou hodně naučit - zvládat emoce, překonat strach, lépe vnímat sebe sama a neustále se vzdělávat a pracovat na sobě.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Sociálně-právní akademie - sociální pracovník
 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • workshop hiporehabilitace - Ryzáček z.s.
 • Manuální terapie u koní 
 • Masáže koní
 • Nekonfliktní výcvik koní
 • Extreme trail... 

asistent hiporehabilitace, studentka

KLÁRA KOČÍ


Jsem milovník koní. Koně jsou velkou součástí mého života, cítím velké poslání a propojení s koňmi. Pohybuji se ve stáji téměř 10 let a stále mne baví sbírat nové zkušenosti.  

VZDĚLÁNÍ A KURZY


 • Studuji osmileté gymnázium v Brně a v budoucnu chci studovat speciální pedagogiku.
 • kurz Asistenta v hiporehabilitaci pod záštitou České hiporehabilitační společnosti