.

NAŠE CESTA ZA SNEM...

Začalo to skromným snem o místě, kde by lidské životy mohly být zkvalitněny prostřednictvím jedinečného spojení s koňmi. Představovali jsme si prostor, kde by každý klient cítil lásku, porozumění a podporu. Kde bychom společnými silami objevovali nové možnosti a společně překonávali nejrůznější životní výzvy. A tak vzniklo naše hiporehabilitační středisko.

Náhoda anebo osud, každý to nazývá jinak, nás přivedl na Ranč Loučka v Předklášteří - místo plné pozitivní energie a klidu uprostřed nádherné přírody. A společně jsme zde vybudovali místo, kde mohou naši klienti nalézt útočiště, podporu a nadšení k tomu, jak zlepšit svůj život.

Přijďte nás navštívit a přesvědčit se sami o krásné atmosféře, která u nás panuje.

Těšíme se na setkání s vámi! 


Naši klienti nám často říkají, že hiporehabilitaci děláme s láskou. Pravděpodobně je to proto, že do naší práce dáváme kus svého srdce a od začátku ctíme nějaká pravidla, například to, že je každý člověk jedinečný a zaslouží si individuální přístup. 

OSOBNÍ A LIDSKÝ PŘÍSTUP

Věříme že každý člověk je jedinečný a zaslouží si osobní přístup. Nabízíme vám nejen profesionální péči a podporu v oblasti hiporehabilitace, ale také přátelskou atmosféru plnou pochopení a lidskosti. Proto o nás naši klienti často mluví tak, že děláme hiporehabilitaci s láskou. 

ODBORNÝ TÝM A KVALITNÍ ZÁZEMÍ

Jsme registrované středisko u České hiporehabilitační společnosti, která garantuje kvalitu hiporehabilitačních středisek po celé České republice. Máme odborně vyškolený tým certifikovaných instruktorů a asistentů hiporehabilitace, koně se složenou specializační zkouškou, kterým v jejich práci pomáhá zkušená trenérka koní. Další velkou výhodou je kvalitní zázemí Ranče Loučka v Předklášteří, včetně kryté haly, kde mohou lekce probíhat v případě nepříznivého počasí . 

VZDĚLÁVÁNÍ HROU  

V rámci hiporehabilitace využíváme metody zážitkové pedagogiky a přirozené komunikace s koňmi. Věnujeme se i etologii koní, enviromentální výchově a pohybovým aktivitám s koňmi. A tak jsme schopni nabídnout komplexní programy pro různé věkové skupiny a potřeby klientů. 

NĚCO MÁLO O NAŠEM TÝMU 

Co nás odlišuje od konkurence? 

Je to naše nekonečné nadšení pro to, co děláme, a upřímná touha pomáhat druhým. Máme odborně vyškolený tým certifikovaných instruktorů a asistentů hiporehabilitace,  kteří jsou pečlivě vybráni pro své schopnosti naslouchat potřebám klientů a přizpůsobit se jim.  

Bc. Ivana Pažourková 

INSTRUKTOR HIPOREHABILITACE

Jsem speciální pedagog a v průběhu několika let jsem získala zkušenosti v různých typech speciálních škol. Mým hlavním cílem je poskytnout Vám pomoc a podporu při překonávání vašich životních překážek. Těším se na naše společné setkání, kdy budeme objevovat nové cesty a možnosti SPOLU.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • MU Pedagogická fakulta - speciální pedagog (logopedie/surdopedie)

Zuzana Prokopová 

TRENÉR KONÍ A JEZDCŮ

Jsem trenérka koní a jezdců. Mám více jak 20-ti letou praxi ve výcviku koní metodikou Partnershipu. A mnohaletou praxi ve výcviku koní pro hiporehabilitaci.

Spolupracuji s Českou hiporehabilitační společností jako výcvikový instruktor. 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 

 •  v roce 2022 přednášející na mezinárodní konferenci ČHS na téma welfare a systém výcviku koní pro hiporehabilitaci. 

Veronika Mikulčická 

CERTIFIKOVANÝ INSTRUKTOR 

Pracuji v neziskové organizaci RATOLEST BRNO, která pomáhá ohroženým dětem a rodinám, v Dobrovolnickém centru Ratolesti propojuji dobrovolníky a organizace působící v sociálních službách - ti pak například doučují děti, zkvalitňují život lidem s postižením nebo dochází za seniory. Jsem také lektorka angličtiny a jógy.
Koně jsou krásné bytosti, které nás toho mohou hodně naučit - zvládat emoce, překonat strach, lépe vnímat sebe sama a neustále se vzdělávat a pracovat na sobě.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Sociálně-právní akademie - sociální pracovník
 • certifikovaný instruktor Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • workshop hiporehabilitace - Ryzáček z.s.
 • Manuální terapie u koní
 • Masáže koní
 • Nekonfliktní výcvik koní
 • Extreme trail... 

Klára Kočí

ASISTENT HIPOREHABILITACE 

Jsem milovník koní. Koně jsou velkou součástí mého života, cítím velké poslání a propojení s koňmi. Pohybuji se ve stáji téměř 10 let a stále mne baví sbírat nové zkušenosti.

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • Dokončila jsem osmileté gymnázium v Brně a v budoucnu chci studovat speciální pedagogiku.
 • kurz Asistenta v hiporehabilitaci pod záštitou České hiporehabilitační společnosti  

MVDr. Jiřina Marková, Ph.D. 

ASISTENT 

HIPOREHABILITACE

Ke koním mne život přivedl až v dospělosti a od té doby se snažím pracovat na umění komunikace s těmito ušlechtilými zvířaty. Čas strávený v jejich společnosti je pro mne velmi cennou zkušeností, ze které čerpám také v situacích všedních dní. Proto jsem se stala součástí týmu HIPOREHABILITACE SPOLU a mohu tak vše, co jsem se doposud naučila, předávat dál a pomáhat tím lidem, kteří to nejvíce potřebují. 

VZDĚLÁNÍ A KURZY

 • aktuálně přihlášena na kurz Asistent v hiporehabilitaci pod záštitou České hiporehabilitační společnosti
 • Základy práce s koněm ze země (lektorka Alena Fritscherová) – 1-denní workshop nabízený v rámci vzdělávání v hiporehabilitaci – Svítání, z.s.
 • webináře a víkendovky pod vedením PhysioDressage Kristina Koudelová nebo pod záštitou KoněČesky.cz
 • absolventka VFU Brno (nyní VETUNI) – magisterské i doktorské studium