.

HIPOREHABILITACE 

V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ

 PRAXI

Nabízíme Vám hiporehabilitační programy při kterých se snažíme zkvalitňovat život dětem i dospělým. V rámci těchto programů využíváme "léčivou" pomoc koně. Koně jsou silným motivačním prostředkem a nejsou pro nás JENOM prostředkem k ježdění,  jsou to naši "parťáci", rovnocenní partneři v týmu.

INDIVIDUÁLNÍ HIPOREHABILITACE V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI

JÁ &KŮŇ

individuální hiporehabilitace
1-60 min dle možností uživatele

Tato hiporehabilitace je určena pro děti i dospělé se speciálními potřebami, kdy řešíme konkrétní problém uživatele. Sestavíme Vám individuální hiporehabilitační program, s jasným cílem a počtem hiporehabilitací. V rámci hiporehabilitační jednotky se Vám věnuje instruktor,  hiporehabilitační kůň, případně vodič koně nebo asistent.
Pro děti se speciálními potřebami je kontakt s koňmi a odborně vedený proces HPSP obrovská pomoc při zapojení se do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.  


SKUPINOVÁ HIPOREHABILITACE PRO DOSPĚLÉ

RELAX NA RANČI

pro klienty domova pro seniory nebo klienty denního či týdenního stacionáře
60 min, ideálně skupinky po 6 lidech

Nachystáme Vám program, který bude trvat cca 60 minut a jeho hlavním cílem je pomoct seniorům nabourat jejich stereotyp, zlepšit jim náladu, nadechnout se venku čerstvého vzduchu, užít si přítomnosti koně a ostatních lidí.


MEETING S KOŇMI

PŘIPRAVUJEME

Nabízíme Vám netradiční teambuilding pro Vaši firmu. 

SKUPINOVÉ HIPOREHABILITACE PRO ŠKOLY A JINÉ KOLEKTIVY


SETKÁNÍ S KOŇMI

pro děti z mateřské a základní školy 

Prožitkový program seznámí děti zábavnou formou s životem koní, s péčí o koně, povíme si něco o tom jak se ke koním chovat, jak se kolem koní bezpečně pohybovat. Děti se dozví, co nám kůň říká svým tělem, ušima nebo ocasem. Během programu si děti vyzkouší koně čistit, naučí se pojmenovat různé části těla koně, s koněm na vodítku projdou na jízdárně trasu s překážkami a zahrají si zajímavé hry. Všichni účastníci se na koni mohou povozit.  

MY & KONĚ

pro děti ze speciální školy, MŠ, ZŠ nebo pro dospělé z jiné organizace, max. 8 osob

Pravidelný program pro děti i dospělé. Tento pravidelný program probíhá 1x týdně v dopoledních hodinách a přibližuje dětem nebo dospělým život koní.
Učí se v něm postupně překonávat strach ze zvířete. Následně můžeme přejít k  péči o koně. Uživatelé postupně navazují s koněm kontakt. Seznamují se s prostředím ve kterém koně žijí a učí se dodržovat pravidla. Hrajeme hry "na koně".  Trénujeme pozornost, při vodění koně v přírodě nebo  při zdolávání nejrůznějších překážek na jízdárně.  Hrajeme hry s koňmi, jak ze země, tak ze hřbetu koně. Podle Vašeho přání můžeme do programu zařadit takové aktivity, které by děti rozvíjely v těch oblastech, které aktuálně nejvíce potřebují. 

Pokud si nebudete něčím jisti, 
neváhejte se poradit přímo s námi, 

společně určitě nějakou variantu najdeme. 

Těšíme se, až se SPOLU setkáme.