.

HIPOREHABILITACE JAKO MODERNÍ METODA VZDĚLÁVÁNÍ 

MY & KONĚ

Program hiporehabilitace MY&KONĚ je pravidelná a účinná hiporehabilitace, která přináší radost a pomoc  dětem ze speciálních škol, mateřských a základních škol, ale také dospělým z různých organizacích. Tento hiporehabilitační program spočívá ve spolupráci s koňmi a napomáhá rozvoji fyzických, psychických a sociálních dovedností všech zúčastněných.


PRO KOHO - speciální školy, mateřské školy, stacionáře, zařízení sociální péče a další instituce pro skupiny o maximálně 8 osobách.


DÉLKA PROGRAMU - přibližně 60 minut.


KDY PROBÍHÁ HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM  - PRAVIDELNĚ jednou týdně (pondělí - pátek) mezi 9. a 11. hodinou. Díky pravidelné účasti mohou účastníci navazovat na zkušenosti a zážitky z předchozích lekcí a cíleně upevňovat žádoucí modely a principy chování.

CENA - 2000 Kč (což při plném obsazení vychází na 250,- Kč/osobu).

CÍL PROGRAMU

Připravili jsme si pro Vás přátelské a emotivní prostředí, kde se díky lásce ke koním mohou hravou formou učit děti i dospělí novým dovednostem a rozvíjet svůj potenciál.
Naším hlavním cílem je pomoci dětem i dospělým objevit radost ze spolupráce s těmito nádhernými tvory a zároveň posilovat jejich sebevědomí, motorické schopnosti a emoční odolnost. Naši odborníci pečlivě sledují individuální potřeby každého klienta a přizpůsobují program tak, aby byl co nejefektivnější.
Přijďte se k nám přidat a užít si několik nezapomenutelných chvil strávených ve společnosti těchto čtyřnohých přátel. 

Hledáte novou aktivitu pro vaši školku, 
školu nebo zařízení sociální péče? 

Rádi bychom vám představili náš pravidelný hiporehabilitační program, který je určen pro děti i dospělé. V našem programu kombinujeme metody zážitkové pedagogiky a přirozené komunikace s koňmi, což se ukázalo jako velmi efektivní způsob rozvoje schopností účastníků.
Práce s koňmi a možnost jezdit na nich nabízí dětem i dospělým unikátní zážitky, které by jinde nejspíše neměli šanci prožít. Tyto zkušenosti mohou výrazně přispět k jejich osobnímu rozvoji. Pro všechny účastníky je práce s koněm obrovskou motivací k tomu, aby se učili překonávat různé překážky - někdo musí zvládnout strach, jiný se naučit spolupracovat ve skupině a další se posunout ve schopnosti vcítit se do potřeb jiných živých tvorů.
Vyzkoušejte si tento inovativní přístup k rozvoji dovedností ve vaší instituci a podpořte tak své klienty či žáky v jejich cestě za sebepoznáním a osobním růstem. Naše hiporehabilitační programy jsou zde pro vás a pomáhají Vám objevit nejen nové dovednosti, ale také radost ze spolupráce s těmito úžasnými zvířaty.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

KONTAKTNÍ TECHNIKY

Je třeba, aby uživatel navázal s koněm kontakt, překonal strach ze zvířete. Někdy stačí prostý kontakt, hlazení a poté můžeme přejít k péči o koně. 

PÉČI O KONĚ

Snažíme se o to, aby se uživatelé mohli podílet na péči o koně. Budují si tím úzký vztah s koněm, odpovědnosti za jinou bytost, vytváří si lepší pracovní návyky, rozvíjí si komunikaci a nové sociální vztahy s ostatními lidmi, kteří o koně pečují. 

KŮŇ JAKO OBJEKT POZOROVÁNÍ

Pozorování koně ve stádě. Zjišťujeme hierarchii stáda, což může být např. podnětem k diskuzi o rozdílu vztahů mezi koňmi ve stádě a mezi lidmi. Hrajeme "hry na koně" Vysvětlíme si také pravidla chování v lidské společnosti.

VODĚNÍ KONĚ NA VODÍTKU

Příjemnou činností je pasení koně, vedení koně na vycházku do přírody nebo zdolávání různých překážek na jízdárně. Tato činnost vyžaduje od uživatele soustředěnost a pracuje-li se s více koňmi, pak i spolupráci mezi uživateli.

JÍZDA NA KONI

Jízda na koni má mnoho podob. Zpočátku se může jednat o ježdění na vedeném koni, později můžeme přejít k aktivnímu ježdění. Při aktivním ježdění se uživatel učí vést koně sám.

HRY S KOŇMI

Hrajeme hry jak ze země, tak ze hřbetu. Při nich si uživatelé trénují koordinaci pohybů, schopnost vcítění se, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředit se.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat.
Jsme tu pro vás, abychom společně našli nejlepší řešení.  

Těšíme se, až se SPOLU setkáme!

Objednejte si naše služby

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany.