.

HIPOREHABILITACE JAKO MODERNÍ METODA VZDĚLÁVÁNÍ 

MY & KONĚ

PRO KOHO - pro speciální školy, mateřské školy,  stacionáře, zařízení sociální péče, atd.,  max. 8 osob. 


DÉLKA PROGRAMU - cca 60 minut


KDY HIPOREHABILITAČNÍ PROGRAM PROBÍHÁ - PRAVIDELNĚ 1x týdně (pondělí - pátek) 9-11 hod. 
Díky pravidelné účasti je možné vracet se ke zkušenostem/zážitkům z předchozích lekcí a cíleně upevňovat žádoucí modely a principy chování.

CENA - 2000 Kč (což vychází při plném obsazení 250,-Kč/osobu). 

CÍL PROGRAMU

  • Program je zaměřen především na posílení pozitivních morálních vlastností,  získávání nových zkušeností, vědomostí a návyků.  
  • Podle Vašeho přání můžeme do programu zařadit takové aktivity, které by děti nebo dospělé rozvíjely v těch oblastech, které nejvíce potřebují  posílení sebevědomí,  rozvoj sociální komunikace, rozvoj hrubé nebo jemné motoriky, zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy, zlepšení schopnosti sebekontroly, zlepšení soběstačnosti,  zklidnění nebo naopak aktivizace, možnost relaxace a odpočinku, trénink pravolevé orientace, prožití pocitu sounáležitosti.

Přemýšlíte o nové aktivitě pro vaši školku/školu nebo zařízení sociální péče? Rádi bychom vám nabídli pravidelný  hiporehabilitační program pro děti i dospělé, ve kterém využíváme metody zážitkové pedagogiky a metody přirozené komunikace s koňmi. Využití koní v tomto procesu je velmi efektivní. Dává dětem i dospělým možnost prožít situace, které by jinde nejspíš neměly příležitost zažít a které mohou významně přispět k jejich rozvoji.
Možnost pracovat s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro všechny uživatele obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat spoustu překážek, kterým by se třeba v běžném životě raději vyhnuli. Někdo potřebuje překonat strach, jiný se naučit spolupracovat ve skupině, další se posune vpřed ve schopnosti vcítit se do jiného tvora. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

KONTAKTNÍ TECHNIKY

Je třeba, aby uživatel navázal s koněm kontakt, překonal strach ze zvířete. Někdy stačí prostý kontakt, hlazení a poté můžeme přejít k péči o koně. 

PÉČI O KONĚ

Snažíme se o to, aby se uživatelé mohli podílet na péči o koně. Budují si tím úzký vztah s koněm, odpovědnosti za jinou bytost, vytváří si lepší pracovní návyky, rozvíjí si komunikaci a nové sociální vztahy s ostatními lidmi, kteří o koně pečují. 

KŮŇ JAKO OBJEKT POZOROVÁNÍ

Pozorování koně ve stádě. Zjišťujeme hierarchii stáda, což může být např. podnětem k diskuzi o rozdílu vztahů mezi koňmi ve stádě a mezi lidmi. Hrajeme "hry na koně" Vysvětlíme si také pravidla chování v lidské společnosti.

VODĚNÍ KONĚ NA VODÍTKU

Příjemnou činností je pasení koně, vedení koně na vycházku do přírody nebo zdolávání různých překážek na jízdárně. Tato činnost vyžaduje od uživatele soustředěnost a pracuje-li se s více koňmi, pak i spolupráci mezi uživateli.

JÍZDA NA KONI

Jízda na koni má mnoho podob. Zpočátku se může jednat o ježdění na vedeném koni, později můžeme přejít k aktivnímu ježdění. Při aktivním ježdění se uživatel učí vést koně sám.

HRY S KOŇMI

Hrajeme hry jak ze země, tak ze hřbetu. Při nich si uživatelé trénují koordinaci pohybů, schopnost vcítění se, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředit se.

Pokud si nebudete něčím jisti, neváhejte se poradit přímo s námi, 
společně určitě nějakou vhodnou variantu najdeme.
Těšíme se, až se SPOLU setkáme. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany.