Individuální hiporehabilitační program

.

JÁ&KŮŇ

1-2 x TÝDNĚ         10 LEKCÍ (20 min)      od 3500,- Kč  

Představujeme vám hiporehabilitační program JÁ & KŮŇ, který je navržen tak, aby podpořil fyzické, psychické a emoční zdraví prostřednictvím práce a zážitků s koňmi. Naše metoda je individuálně přizpůsobena každému účastníkovi, aby zajistila nejlepší možnou péči a podporu v závislosti na specifických potřebách a cílech. 

PRO KOHO

Tento hiporehabilitační program je vhodný pro děti i dospělé: 

  • s poruchami učení, ADHD a s poruchami chování
  • s vadami řeči a smyslovými vadami
  • pro osoby s poruchou autistického spektra či mentálním nebo tělesným postižením
  • pro osoby, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

    Ale i pro děti a dospělé z běžné populace!

KDY 

Naše setkání jsou plánována individuálně, obvykle 1-2x týdně, každá lekce trvá přibližně 20 minut, a je přizpůsobena aktuálním potřebám a schopnostem účastníka.

V průběhu hiporehabilitace se věnujeme vytváření pevného vztahu mezi účastníkem a koněm, což pomáhá v budování důvěry a rozvoji sociálních dovedností.

DÉLKA LEKCE

Délka lekce, neboli hiporehabilitační jednotky, u nás běžně trvá zhruba 20 minut. Nicméně, skutečná délka se přizpůsobuje individuálním potřebám a schopnostem každého klienta. Někdy platí, že méně je více. Je důležité dbát na to, abychom nepřekročili hranici únavy klienta - v opačném případě by mohl prospěch z hiporehabilitace ztratit smysl a celý proces by mohl být spíše kontraproduktivní.

BENEFITY PROGRAMU

OSOBNÍ A LASKAVÝ PŘÍSTUP

Každý účastník dostává zcela individuálně přizpůsobený program, který respektuje jeho osobní potřeby a cíle. Na klienty nespěcháme a program přizpůsobujeme aktuálním potřebám a schopnostem účastníka. 

ZKUŠENÝ TÝM

Náš tým tvoří certifikovaní instruktoři a asistenti hiporehabilitace, kteří mají bohaté zkušenosti s hiporehabilitací a konkrétními metodami hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Hiporehabilitační koně splňují vysoké standardy. Musí být klidní, trpěliví a citliví k potřebám našich klientů, v jejich práci jim pomáhá profesionální trenérka koní.  

KOMPLEXNÍ ROZVOJ

Program podporuje nejen fyzické zdraví a pohybové dovednosti, rovnováhu a hrubou či jemnou motoriku. ale také psychické zdraví, sebevědomí a rozvíjí komunikační a sociální schopnosti.

UČENÍ V PŘÍRODĚ

Bezprostřední kontakt s přírodou a zvířaty poskytuje účinný odpočinek od každodenního stresu. Současně jde o stimulující a bezpečné prostředí plné nejrůznějších podnětů - sluchových, hmatových, zrakových, čichových a emocionálních. 

ZVYŠOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEKONTROLY

Postupné zdolávání nových výzev a úkolů s koňmi zvyšuje sebeúctu a podporuje rozvoj osobních schopností.

DOSTUPNÉ CENY

Nabízíme program za dotované ceny a možnost zakoupení lekcí v balíčcích, což je finančně výhodné.

Chcete se dozvědět více o hiporehabilitaci? Máte nějaké otázky? Podívejte se na stránku O HIPOREHABILITACI, kde najdete veškeré potřebné informace a odpovědi na nejčastější dotazy.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Víte, že hiporehabilitace může zázračně pomáhat lidem s různými zdravotními omezeními, ale často na ni mnozí nemohou kvůli vysokým nákladům pomyslet? 

My si to uvědomujeme a naším cílem je, aby hiporehabilitace byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Pravidelné hiporehabilitace jsou u nás dostupné již od 350 Kč, což je cena, kterou si může dovolit mnohem více lidí.

400,- Kč / 1 x lekce 
1950,- Kč / 5 x lekce 
3500,- Kč / 10 x lekce 


Hiporehabilitace je poměrně nákladná, protože s jedním uživatelem mohou najednou pracovat dva až tři kvalifikovaní pracovníci a jeden speciálně připravený kůň. Není možné, aby se jeden člověk věnoval např. deseti uživatelům, jako tomu bývá v jezdeckých školách. Skutečné náklady na jednu hiporehabilitační jednotku se pohybují v rozmezí 800 - 1200 Kč, dle toho zda účastník potřebuje kromě  certifikovaného instruktora i vodiče koně a asistenta, či ne.

Naši klienti platí částku výrazně nižší. Rozdíl se snažíme získat z dotací, grantů, od sponzorů.


ABSENCE

Jak omluvit absenci?

  • Omluvy přijímáme pouze písemně tj. e-mailem nebo SMS, a to minimálně 24 hodin před konáním hiporehabilitace.
  • Neomluvená/ pozdě omluvená absence je splatná v plné výši při následující hiporehabilitaci.
  • Při třech po sobě jdoucích absencích si vyhrazujeme právo hiporehabilitaci ukončit a místo nabídnout jinému zájemci.
  • Při dlouhodobé absenci kvůli vážným zdravotním potížím možná individuální domluva.

Objednejte si hiporehabilitační program

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany. 

Hiporehabilitační program JÁ&KŮŇ podporuje