KURZ LOGOPEDIE S KOŇMI

Individuální hiporehabilitace

1x týdně    7 LEKCÍ(55min.)   6000,- Kč 

Představujeme Vám NOVINKU hiporehabilitační program s prvky logopedie, při kterém budou děti zlepšovat své komunikační schopnosti s pomocí hiporehabilitačních koní a v příjemném prostředí Ranče Loučka. 


PRO KOHO

Tento hiporehabilitační program je pro děti s narušenou komunikační schopností. Nenahrazuje ambulantní péči logopeda, ale velmi vhodně ji doplňuje. Lekce probíhají pravidelně vždy 1x týdně. 


KDY

Naše setkání jsou plánována individuálně, obvykle 1-2x týdně, každá lekce trvá přibližně 55 minut, a je přizpůsobena aktuálním potřebám a schopnostem účastníka.

V průběhu hiporehabilitace se věnujeme vytváření pevného vztahu mezi účastníkem a koněm, což pomáhá v budování důvěry a rozvoji sociálních dovedností.


JAK PROGRAM PROBÍHÁ?

Diagnostika logopedem a nastavení terapeutického plánu

Na prvním setkání provede logoped komplexní diagnostiku komunikačních schopností dítěte. Zaměří se taktéž na přidružené oblasti a připraví terapeutický plán na Kurz logopedie s koňmi. 


Plnění terapeutického plánu

Náš certifikovaný instruktor, asistent a hiporehabilitační kůň spolupracují během 7 lekcí s dítětem na splnění stanoveného plánu. 


Závěrečné zhodnocení 

Po absolvování kurzu logoped provede kontrolní vyšetření, zhodnotí přínosy kurzu pro rozvoj komunikačních schopností a navrhne další postup po skončení kurzu.

VÝHODY PROGRAMU

Komplexní přístup

Jedinečný, originální a komplexní přístup. Dítě navštěvuje lekce 1- 2x týdně. 

Motivace 

Kůň je pro děti skvělou motivací. Děti se těší na další lekce se svým kamarádem koněm. 

Správné dýchání a nastavení mluvidel

Sed na koni otvírá hrudník, stabilizuje bránici, krk a hlavu. Pohyb koně uvolňuje tělo a udává rytmus. 

Stimulující a bezpečné prostředí 

Dbáme na bezpečnost. Děti se učí novým věcem v prostředí plném nejrůznějších podnětů - sluchových, hmatových, zrakových, čichových a emocionálních. 

Koncentrace pozornosti 

Při práci s koněm je třeba mu věnovat plnou pozornost, jinak kůň nespolupracuje. 

Relaxace na koni

Do lekcí zařazujeme i relaxaci na koni, na zklidnění a  současně aby dítě mělo možnost vstřebat nové zážitky a vjemy. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kurz probíhá vždy ve  dvou měsíčních cyklech (září + říjen, listopad + prosinec, leden + únor, březen + duben, květen + červen).

6000,- Kč / 7 x lekce v délce 55 minut

V případě Vaší potřeby Vám nabízíme možnost platby ve dvou splátkách pro každý cyklus:

1. splátka 4000,- Kč (vždy před začátkem kurzu)
2. splátka 2000,- Kč (k poslednímu dni prvního měsíce cyklu)  


Tento program může být pro vás spolufinancován jinou organizací:  

  • pro děti, které jsou v péči ordinace DOBRÁ LOGOPEDIE sleva 2000,- Kč
  • pro děti, které jsou v programu Darujme kroužky sleva 2000,- Kč
  • pro brněnské děti sleva 4000,- Kč v rámci Rodičovských voucherů

Rádi vám poskytneme potřebné informace neváhejte nám napsat s čímkoliv co vás napadne, jsme tu pro vás. 


ABSENCE anebo ZRUŠENÍ LEKCE

Zrušení lekce ze strany naší organizace

Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany naší organizace, bude za tuto lekci nabídnuta náhrada po skončení daného cyklu.

Neúčast dítěte na lekci (nemoc dítěte, dovolená s rodiči atd.).

Pokud se dítě nezúčastní některé z lekcí, poskytujeme náhradu jedné lekce, větší počet náhrad nemůžeme poskytnout. Můžete nabídnout lekci hiporehabilitace případně jinému dítěti z vaší rodiny nebo od vašich přátel.  Při dlouhodobé nemoci, řešíme situaci individuálně. 


Objednejte si náš kurz

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

Objednávka se stává závaznou po potvrzení z naší strany.