O HIPOREHABILITACI

Hiporehabilitace v pedagogické
a sociální praxi

V rámci hiporehabilitace se zaměřujeme na vytváření kontaktu mezi uživatelem a koněm pomocí kontaktních technik. Nejprve je důležité, aby si uživatel vybudoval s koněm vztah a překonal svůj strach ze zvířete. Někdy stačí pouze jednoduchý fyzický kontakt, jako je hlazení, a poté postupně přecházíme k péči o koně.

Kůň je živá bytost, kterou je třeba pečovat. Usilujeme o to, aby se uživatelé aktivně podíleli na péči o koně. Tímto způsobem si budují úzký vztah s ním, zodpovídají za jinou bytost, rozvíjejí pracovní návyky a komunikační dovednosti. Navíc tak navazují nové sociální vztahy s ostatními lidmi zapojenými do péče o koně.

Certifikovaní instruktoři klienty seznamují s komunikací mezi člověkem a koněm a trénují je ve způsobech, jak s koňmi efektivně komunikovat. Výchova ke spravedlnosti a důslednosti ve vztahu ke koni nám poskytuje základ pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a prosazování žádoucího "normálního" chování.

Dále mohou uživatelé sledovat koňské stádo a diskutovat o rozdílech mezi vztahy v koňském společenství a lidské společnosti. Tímto způsobem si osvojujeme pravidla chování ve společenském životě.

Mezi další aktivity patří vodění koně na vodítku, pasení koně, procházky s koněm do přírody či zdolávání různých slalomů a trailů na jízdárně. Ježdění na koni probíhá postupně - od ježdění na vedeném koni, až po aktivní ježdění, kdy se uživatel naučí vést koně samostatně.

Zábavnou součást hiporehabilitace tvoří hry s koňmi provozované jak ze země, tak z hřbetu. Během nich si uživatelé trénují koordinaci pohybů, empatii, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředění.

 Přístup k uživatelům je přátelský a vnímavý, což přispívá k celkovému zážitku a účinnosti terapie.


Nejčastější otázky a odpovědi

Vytvořili jsme pro vás přehledný seznam nejčastějších otázek a snažíme se na každou z nich odpovědět co nejpodrobněji. Doufáme, že vám naše odpovědi pomohou.

1. Pro koho je hiporehabilitace určena?

Pro  VŠECHNY!

Pro děti i dospělé s poruchami učení, uživatelé s ADHD, osoby s poruchami chování, s vadami řeči, uživatelé se smyslovými vadami, uživatelé s poruchami autistického spektra, uživatelé s mentálním nebo tělesným postižením, uživatele ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Ale i pro děti a dospělé z běžné populace.

2. Jaké jsou možné cíle hiporehabilitace?

Pomocí hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi můžeme posilovat pozitivní osobnostních vlastností, spoluvytvářet hodnotový systém, trénovat komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat, prožívat pocit sounáležitosti, navazovat nové kontakty, může být také účinnou pomocí při zapojení do běžného života.

Můžeme posilovat sebevědomí, navozovat pozitivní změny v psychice, relaxovat, zlepšovat schopnost sebekontroly, zlepšovat soběstačnost, posilovat zdraví a fyzickou kondici, rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu, rozvíjet hrubou nebo jemnou motoriku.

Vždy záleží na tom jak se domluvíme, čemu se budeme chtít zrovna věnovat.

3. Kolik to stojí?

Kolik stojí jednotlivé hiporehabilitační programy najdete v našem ceníku - CENÍK

4. Jak se mohu na hiporehabilitační program přihlásit?

Stačí vyplnit objednávkový nebo rezervační formulář a zaslat nám jej. Jakmile ho obdržíme, obratem se vám ozveme, abychom společně probrali všechny detaily a domluvili se na dalších krocích podle programu, který jste si vybrali.

Pokud máte například zájem o program JÁ&KŮŇ, je zapotřebí, abyste nám odevzdali originál řádně vyplněné závazné přihlášky. Následně s vámi uzavřeme uživatelskou smlouvu a vy uhradíte poplatek za program. Těšíme se na spolupráci s vámi a věříme, že naše programy přinesou užitek a radost jak vám, tak vašim blízkým.

5. Jak probíhá hiporehabilitace u vás a jaká je délka hiporehabilitační jednotky?

Nabízíme Vám hiporehabilitační programy při kterých se snažíme zkvalitňovat život dětem i dospělým. Popisy jednotlivých hiporehabilitačních programů včetně délky hiporehabilitační jednotky najdete vždy u každého jednotlivého programu.

Délka hiporehabilitační jednotky rozhodně není ukazatelem kvality. Někdy může být méně více. Prospěch z provedené hiporehabilitace zcela pozbude na významu, pokud se u uživatele přesáhne mezní hranice únavy, což může naopak působit kontraproduktivně.

6. Kdo hiporehabilitaci vykonává?

Hiporehabilitační tým tvoří certifikovaný instruktor, případně vodič koně nebo asistent hiporehabilitace. Nedílnou součástí týmu je samozřejmě i vhodně vybraný hiporehabilitační kůň.

Konkrétnější informace o našich členech týmu najdete v sekci O NÁS a  o našich hipo parťácích se víc dozvíte na stránce KONĚ

7. Jak probíhá docházka na hiporehabilitaci a jak mohu omluvit absenci? 

Na hiporehabilitační program docházíte dle předem domluvených podmínek. V případě pravidelného programu většinou 1-2x týdně.

Omluvy přijímáme pouze e-mailem nebo SMS, a to minimálně 24 hodin před konáním hiporehabilitace.

Neomluvená/ pozdě omluvená absence je splatná v plné výši při následující hiporehabilitaci. Při třech po sobě jdoucích absencích si vyhrazujeme právo hiporehabilitaci ukončit a místo nabídnout jinému zájemci.

8. Co si mám na hiporehabilitaci přinést?

Podmínkou je mít na sobě pohodlné přiléhavé oblečení (teplé přiměřeně počasí) s dlouhými rukávy a nohavicemi a pevnou obuv.


Pro jízdu na koni je bezpodmínečně nutné mít jezdeckou helmu s tříbodovým uchycením, v případě, že nemáte vlastní je možné si ji zapůjčit od nás.   

9. Existují nějaké podmínky pro osoby, které se chtějí zúčastnit hiporehabilitace?

Ano, hiporehabilitace se u nás mohou zúčastnit osoby, které splňují tyto podmínky:

 • Osoba vstupuje do procesu služby HPSP dobrovolně
 • Osoba je starší 18-ti let
 • Osoba od 3 do 18-ti let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může HPSP zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce
 • Její zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění HPSP
 • Váhový limit pro jízdu na koni je u nás 60kg, nicméně hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi neznamená bezpodmínečně jen jízdu na koňském hřbetě, takže je možné tuto službu nabízet nezávisle na váze klienta.

10. Jaké jsou okolnosti nebo stav klienta, které vylučují provedení hiporehabilitace? 

Kontraindikovány pro HPSP jsou především osoby:

 • v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění
 • osoby v akutním stádiu duševního onemocnění
 • osoby pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek
 • osoby vykazující zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm
 • organické poruchy vědomí
 • těžké fáze demence
 • nezvládnuté alergie na zvířecí alergeny
 • záněty v akutní fázi
 • nezhojené dekubity
 • nedostatečně kompenzovaná epilepsie
 • zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem
 • nezvládnuté fobie.