.

JAK KOMUNIKOVAT (NEJEN) S KOŇMI

PRO KOHO - pro děti od 6-18 let, max. 8 dětí

DÉLKA PROGRAMU - cca 60 minut

KDY PROGRAM PROBÍHÁ - PRAVIDELNĚ dle domluvy

CENA - 2.500 Kč/pololetí (10 lekcí)
Pokud využijete naši spolupráci s projektem Aktivní město, můžete získat finanční příspěvek 2000 Kč. Vaše investice do rozvoje dítěte tak bude jen 500 Kč na pololetí!
Podívejte se jak to funguje - https://aktivnimesto.cz/.

CÍL PROGRAMU

  • posílit u dětí zdraví a fyzickou kondici, ale také učit děti důležitým životním dovednostem, jako je týmová práce, komunikace, dodržování pravidel, důvěra a respekt
  • rozvíjet sociální vztahy a dovedností, učit se samostatnosti, sebereflexi, zvyšovat sebevědomí a sebekontrolu
  • naučit děti lásce ke zvířatům, dodržování pravidel, umožnit dětem získat nové zkušenosti, vědomosti a návyky
  • poskytnout dětem nové podněty, na základě kterých se snažíme pozitivně ovlivňovat jejich morální vlastnosti

V programu JAK KOMUNIKOVAT (NEJEN) S KOŇMI se zaměřujeme na vytváření kontaktu mezi dětmi a koňmi prostřednictvím různých kontaktních technik. Je důležité, aby si dítě vybudovalo důvěru ke koni a překonalo své obavy ze zvířete. Často stačí jednoduchý kontakt, jako je hlazení, a poté postupně přecházíme k péči o koně.

Kůň je živá bytost, o kterou je třeba pečovat. Snažíme se začlenit děti do péče o koně tak, aby si vytvořili vztah s tímto nádherným zvířetem. Tím se naučí odpovědnosti za jinou bytost, vytvoří si lepší pracovní návyky, rozvinou komunikaci a navážou nové sociální vztahy s ostatními lidmi, kteří se také podílejí na péči o koně.

Jelikož jsou koně schopni komunikovat s člověkem, učíme děti jak navázat vzájemný dialog s tímto inteligentním tvorem. Přístup ke koni založený na spravedlnosti a důslednosti může být následně aplikován i do mezilidských vztahů a může tak posílit žádoucí "normální" chování.
Během programu mohou děti sledovat koně ve stádě a diskutovat o rozdílech ve vztazích mezi koňmi a lidmi. Tímto způsobem si osvětlíme i pravidla chování v lidské společnosti. Mezi další aktivity patří vodění koně na vodítku, pasení koně, procházky do přírody nebo překonávání různých slalomů/trailů na jízdárně.
Ježdění na koni nabízí mnoho možností. Zpočátku se zaměřujeme na ježdění s vedeným koněm, aby si děti zvykly na pohyb zvířete a následně přecházíme k aktivnímu ježdění. Při této části programu se děti naučí vést koně samostatně.
Zábavnou součástí našeho programu jsou hry s koňmi jak ze země, tak ze hřbetu. Během těchto her si děti procvičují koordinaci pohybů, schopnost vcítit se, asertivitu, neverbální komunikaci a schopnost soustředit se.

Celý náš  program probíhá v přátelské a poklidné atmosféře, abychom posílili vztah mezi člověkem a koněm. Děti se učí lásce a úctě k přírodě a zvířatům.